FRESING OG GROVSLIPING

Grovsliping er en prosessen der steinflaten blir slipt for å fjerne større mengder stein. Denne prosessen blir vanligvis anbefalt hvis steinflisene er ujevne. På flislagte gulv kan det være høydeforskjell mellom flisene.
Grovsliping anbefales når høydeforskjellen overstiger 3 mm eller en ønsker et helt flatt gulv.

Noen gode grunner for å grovslipe et steingulv:

Et komplett jevnt gulv visker ut alle ujevnheter og gir gulvet en illusjon av  å være i et stykke (monolittisk).

NB.: Et steingulv må nødvendigvis ikke freses/grovslipes for å fjerne striper. En dyktig håndverker kan reparere steinflater uten å grovslipe.

Akkurat som der er flere gode grunner til å grovslipe, der er også noen ulemper.

Før du avgjør om du vil grovslipe gulvet bør du vurdere alle de ovennevnte faktorene nøye. Diskutere andre muligheter med en steinspesialist.

 

Gå til finsliping