Leie inn en fagarbeider


Ã… leie inn et profesjonelt steinfirma til åutføre arbeidet for deg kan være vanskelig. Leser du denne rapporten nøye, skal du ha bakgrunn nok til å vite hva en fagmann snakker om. Her er noen punkt du i hvert fall bør vurdere før du tar en avgjøelse. Før du tilkaller en fagmann kan du forsøke å finne andre som har fått utført denne type arbeid.
Hvem gjorde jobben, og ble de fornøyd?
Spør din lokale steinleverandør om de kan anbefale noen.
Steinforeninger og byggefirmaer kan muligens bidra med anbefalinger og du har selvølgelig Gule Sider. 
Etter hvert er også nternett blitt en informasjonskilde.

Når du har plukket ut noen kandidater som kan være i stand til å utføre arbeidet, gjør avtaler for å få overslag over pris og forslag om hva som bør gjøres. Nesten alle firmaer gjør dette gratis. Vær på plass til avtalt tid; det kan være frustrerende for et firma som har mye å gjøre og finne huset stengt. Hvis derimot et firma ikke møter opp uten å informere deg om dette på forhånd, er de ikke interessert.

Når firmaet kommer, forklar dem hva som er problemet og hva du forsøker å oppnå. Det er tross alt du som bor i huset og ser gulvet hver dag, firmaets representant ser gulvet for første gang. Gi så mye informasjon som mulig.
Hva bruker du til rengjøring? Har gulvet blitt polert? Er gulvet vokset? Hvor gammelt er gulvet? Hvilken type stein er på gulvet?
Alle typer informasjon vil hjelpe en fagmann til å avgjøre hva som må til for reparere gulvet.

Så snart fagmannen har funnet ut hva han mener er den rette måten å utføre jobben på, kan du spørre han om fremgangsmåen han har tenkt å bruke.
Er det andre muligheter? Les om igjen avsnittene om restaurering og polering og spør konkrete spørsmål, f. eks. hvilken poleringsmetode vil bli brukt? En erfaren håndverker vil med glede svare på dine spørsmål.

Når du skal forhandle pris er det viktig å informere om at du har innhentet tilbud fra andre firmaer. Når du sammenligner de forskjellige tilbudene, vær sikker på at innholdet i tilbudene lar seg sammenligne. Hvis et firma bare vil polere, mens et annet vil grovslipe, skal prisforskjellen være meget stor, hvis ikke er det noe galt.

Hvis mulig, få en demonstrasjon eller en prøve. Hvis en demonstrasjon blir gjort, gjør testen på et område som er representativt for det du forsøker å oppnå. Dette vil indikere om resultatet blir bra. Vær forståelsesfull, ikke vent at en fagmann vil gjøe en demonstrasjon hvis jobben er for liten.

Spør etter referanser ---- og undersøk dem. Undersøk minst tre referanser, spør om kundene er fornøyd? Var fagmannen profesjonell? Ble eventuelle feil rettet opp?

Har firmaet forsikring som dekker skader som kan oppstå? Be om bevis.

Når du har valgt firma til jobben, ikke bli overrasket om du må vente på å få arbeidet utført, en god fagmann har mye å gjøre. Hvis du har det travelt, be firmaet om å sette deg opp på venting hvis det skulle bli kanselleringer.

Magefølelse ------ er du fornøyd med ditt valg av fagmann/firma? Dette er mye viktigere en du tror.

Selv den beste fagmann kan gjøe feil. Forskjellen mellom en god og en dålig fagmann er viljen til å rette opp feilene.

Tilbake til Steinbehandling og vedlikehold