Det ble tidlig tatt i bruk linesager for å ta ut  blokker

På bildet ser vi flere tydelig styrehjulene som ble brukt for å lede sagtråden frem til steinen som skulle sages. Ved siden av mannen på bildet er det rigget til for oppdeling av blokker med sagline og sand.