Nordblockgruppen består av følgende bedrifter:


NORDBLOCK AS - moderselskap
c/o Terra Control AS
Boks 2252
3103 Tønsberg

FUXITE AS
9520 Kautokeino
Hovedprodukter: Blokker av naturstein og knust stein til park- og hagemarkedet
Navn på steintype: Arctic Green, (Fuchsitt).
8218 Fauske
Hovedprodukter:Blokker av marmor. Knust stein til park- og hagemarkedet. Fyllmasse.
Navn på steintyper; Norwegian Rose - Hermelin (Antique Fonce) - Antique Verdatre


RENNEBUGRANITT AS
7393 Rennebu

Hovedprodukter: Blokker av granitt. Knust stein til park- og hagemarkedet.
Navn på steintype: Ice Green.


TRØNDERGRANITT AS
Folstadbruddet
7290 Støren

Hovedprodukter: Blokker av granitt. Knust stein til park- og hagemarkedet.
Navn på steintype: Støren Silver White, Støren Silver Shadow, Støren Basic.


BALMAS AS
Bohtaldievva 3
9520 Kautokeino

Utleie av steinbruddsutstyr.

e-post:   post@norblock.no

Daglig leder Norblock AS

Per Jon Moen
Tlf.:  (+47) 93 25 51 30
Faksnr.:  (+47) 33 33 25 80


Logistikk- og produktsjonssjef
Torvald Bie
Tlf.:  (+47) 47 63 09 87