Wiresaging i gamle dager

Siden marmor er en forholdsvis bløt stein, ble det mot slutten av 1800-tallet utviklet mekaniske innretninger for
uttak og bearbeiding av steinen. En av disse innretningene var sager som saget steinen ut av fjellet med ståltråd
og hard sand. Til bruddene på Fauske ble det i 1891 anskaffet
"belgiske staaltraadtaug-sager".
Fordelene med å sage steinen ut av fjellet var mange, men det viktigste var nok at uttak og formatering
gikk raskere på samme tid som steinen fikk en mer forsiktig behandling.

Tilrettelegging og rigging for saging var en omfattende, tidkrevende og arbeidsom prosess.