Transport

 

     

For våre kunder er det viktig med raske og effektive transportveier.
Fauske er et knutepunkt på E6, har den nordligste godsterminal på Nordlandsbanen og en stor kai for utskiping med båt.

Blokker

For eksportvolum på 100 - 200 tonn brukes normalt trailer til Larvik. Skal det sendes større mengder stein, er den mest aktuelle transportsvei med
båt fra Fauske/Bodø til Larvik.

Larvik er Norges største utskipningshavn for blokkstein og herfra går det regelmessig båter til de viktigste steinimportørene i verden.
Sjekk med
www.arbohoeg.no for informasjon om skipsavganger fra Larvik.

Knust marmor

Knust marmor blir solgt i bulk og ofte i mengder fra 1000 til 2000 tonn som skipes i båter direkte fra Fauske og til forbruker/importør i mottakerlandet.