Veiing, oppmåling og klassifisering av blokker

Skader og feil blir trukket fra når blokken blir målt.
Eventuell stikk, sprekker m.m. bestemmer sortering.
Ut fra mønster og farge blir blokken kategorisert.

Veiing med elektronisk vekt, +/- 50 kg nøyaktighet