Hermelin (Antique Fonce)

Produsent: Norwegian Rose as, Fauske

En klassisk blågrå marmor som i de sener årene er blitt brukt i flere store og prestisjefylte
prosjekter. P
å hovedkvarteret til ISS Internasjonal i København er alle ytterveggene er kledd
med sandbl
åst Hermelin. (Ca.2100 m2 levert ferdig til montering)
Da Oslos nye hovedflyplass på Gardermoen skulle bygges, var det et klart ønske om å bruke
naturstein. Arkitektene valgte Hermelin til avgangshallen, spesielt for denne marmorens
holdbarhet og dekorative egenskaper. (Ca.13000 m2 levert ferdig til montering)


1.sort

 Antique.jpg (5020 bytes)       Hermelin    Hermelin     Hermelin

Tekniske egenskaper:

Tabell 1.

Romdensitet
[g/cm3]

Vannabsorpsjon
 [vekt  %]

Trykkfasthet
[vekt %]

Bøyestrekkfasthet
[N/mm2]

Slitasjestyrke
[N/mm2]

2,75

0,11

14,9

128,72

4,91

Tabell 2. Termisk utvidelse  [10-6 / ºC]

A

B

C

5,58

2,45

9,84

A, B, C henviser til A = Normal    B,C = parallell
Den prøvde steinene har en varmeutvidelseskoeffisient i temperaturintervallet mellom  0 ºC og +110 ºC på 6,0 x 10-6 / ºC