Norwegian Rose Sterk

Produsent: Norwegian Rose as, Fauske

Denne marmoren har samme karakteristikk som Norwegian Rose - Standard, men har et kraftigere og større
mønster og større variasjon i farger. Bruksomr
åder er f.eks. gulv og veggflis,
ovnsplater og peisplater. 

 

Atlantic.jpg (5007 bytes)   Norwegian Rose Strong    Fireplace with Norwegian Rose Strong    Norwegian Rose Strong


Tekniske egenskaper:

Tabell 1.

Prøve nr

Romdensitet
[g/cm3]

Vannabsorpsjon
[vekt %]

Bøyestrekkfasthet [N/mm2]

Trykkfasthet
[N/mm2]

1

2

3

4

5

2,76

2,75

2,75

2,76

2,76

0,08

0,09

0,09

0,10

0,11

11,8

13,2

12,6

13,9

11,4

121,4

91,9

84,8

78,6

116,8

middelverdi

2,76

0,09

12,6

98,7

 

Tabell 2. Termisk utvidelse  [10-6 / ºC]

Prøve-
omgang

Prøve nr. 1

Prøve nr. 2

23 ºC to 70 ºC

23 ºC to -20 ºC

23 ºC to 70 ºC

23 ºC to -20 ºC

µ

middelverdi

µ 

middelverdi

µ

middelverdi

µ 

middelverdi

1

8,3

8,3

1,8

1,8

6,9

6,9

1,3

1,4

2

8,2

1,7

6,8

1,4

Den prøvde steinen har en varmeutvidelseskoeffisient i temperaturintervallet mellom  -20 ºC og +70 ºC på 4,1 x 10-6 / ºC  

 

Tabell 3. Slitasjestyrke

Prøve-
stykke 

Borslitt i mm etter

Vekttap i gram etter

1000 omdr.

2000 omdr.

1000 omdr.

2000 omdr.

 

middelverdi

 

middelverdi

 

middelverdi

 

middelverdi

1

3,46

3,35

6,78

6,71

37,44

35,99

72,61

71,52

2

3,23

6,64

34,53

70,42

Den prøvde steinen har følgende karakteristiske slitasjetall etter ASTM D1242-87: 6,7 mm