Belgisk tausagemaskin

I 1891 tok Ankerske i bruk belgiske "tausagemaskiner". Det var sageanlegg med sagline av
stål som sammen med hard sand saget steinblokkene ut av fjellet. Se
saging i gamle dager.