Blokkenes flater og vinkler rettes for hånd av
dyktige håndverkere