Boring av hull til wiresaging

Boring av hull for linesaging

For bruke diamantwiresag m det bores hull i fjellet for tre igjennom saglinen.