Dagens kantsager har ikke forandret seg mye siden denne sagen ble brukt. Prinsippet er det samme.