Deling av blokk

Sømboring

Boring av kilesøm med borebjelke påmonter fire boremaskiner