Deling av blokker

Deling av blokker med boreramme.