Fabrikkbygningen mot sjøen. Det var trangt om plassen.

Bygningen ble i ca 1905 flyttet fra Fredrikshald i Østfold til Fauske.