Fabrikkområde ved Fauskevika.

På kaien ser vi den dampdrevne krana som ble brukt til å laste båter med.