Fra Citronbruddet. Moderne utstyr var i bruk, som boreriggen oppe til h°yre