Knusing av stein om vinteren

Vår gravemaskin påmontert hammer knuser råstoff til dekorstein
og hagesingel.