Marmor i Nordland

Marmor er et gresk ord og betyr egentlig steinblokk. 
Når vi sier marmor, mener vi bløte steinsorter som lett lar seg bearbeide og polere.

For 530 millioner år siden var det veldig varmt i verdenshavene. Der levde det store mengder med plankton og andre organismer som var mat for skalldyr av mange slag. Når skalldyrene døde sank de ned på havbunnen der de med tiden ble dekket med slam. Ca. 30 millioner år senere ble den Amerikanske kontinentalplaten presset mot den Europeiske kontinentalplaten. Dette  skapte et enormt trykk og mye varme. Skalldyrene og slammet som lå på bunnen av havet mellom kontinentene ble transportert ned og under en av kontinentalplatene, presset sammen og varmet opp. Det enorme trykket forandret kalsiumet og andre mineraler til kalkstein og marmor. Denne prosessen kalles metamorfose som er gresk og betyr forvandling. Marmor som ble dannet i denne prosessen kalles derfor en metamorf bergart. Mineralinnholdet i steinen er det som har skapt de forskjellige fargene.

Oversikt over kjente kalksteins- og marmorforekomster i Nordland Marmor og kalkstein finner vi flere steder i Norge, men de fleste og største forekomstene finner vi i Nordland. Fra Bindal i sør til Ofoten i nord finner vi store mengder med marmor og annen kalkstein. Ikke alle forekomstene er utnyttet kommersielt, noe som har forskjellige årsaker. Farge, mønster og holdbarhet er meget viktig får å få god pris for steinen. God tilgjengelighet og kort transport til havn/jernbane/vei er også viktig for at driftskostnadene skal bli så lave som mulig. 

De viktigste marmor- og kalksteinsbruddene i Nordland finner vi i Velfjorden, Saltdal, Fauske, Sørfold og Ballangen. Alle disse stedene har kort vei til havet, som er den viktigste transportåre for stein og mineraler. På grunn av enestående farge/mønster og god kvalitet er marmortypen Norwegian Rose, som brytes på Fauske, den mest kjente marmoren fra Norge. Denne marmortypen finnes ingen andre steder i verden og regnes derfor som en meget eksklusiv og kostbar.