Marmorblokk på vei fra bruddene ca 1890.
Her med hest og kjerre på grusvei før det i 1895 ble lagt
jernbanespor mellom bruddene og fabrikken nede ved sjøen.