Norwegian Rose - Standard

Produsent: Norwegian Rose as, Fauske

Norwegian Rose er en av norges mest kjente steintyper, både nasjonalt og internasjonalt.
Fargen og mønsteret
på denne marmortypen egner seg godt som dekorasjon sammen med andre steintyper.
Mye brukt på som gulv og veggbekledning inne. Dekorativ som benk- og bordplater.

Norwegian Rose - Standard har følgende visuelle egenskaper:

1. sortering

      NorRose.jpg (5034 bytes)     Norwegian Rose Standard 1 Choice     Norwegian Rose Standard_1 choice_1       Norwegian Rose Standard 1 choice

 


2. sortering

      NorRose.jpg (5034 bytes)     Norwegian Rose Standard 2 Choice  Norwegian Rose Standard 2 choice  Norwegian Rose Standard 2 choice

Technical qualities:

Table 1.

Test no

Specific gravity
[g/cm3]

Water absorption weight
[%]

Bending strength [N/mm2]

Compressive strength
[N/mm2]

1

2

3

4

5

2,76

2,75

2,75

2,76

2,76

0,08

0,09

0,09

0,10

0,11

11,8

13,2

12,6

13,9

11,4

121,4

91,9

84,8

78,6

116,8

Average

2,76

0,09

12,6

98,7


Table 2. Thermal growth [10-6 / ºC]

Test-

cycle

Test no. 1

Test no. 2

23 ºC to 70 ºC

23 ºC to -20 ºC

23 ºC to 70 ºC

23 ºC to -20 ºC

µ

average

µ

average

µ

average

µ

average

1

8,3

8,3

1,8

1,8

6,9

6,9

1,3

1,4

2

8,2

1,7

6,8

1,4

The tested Norwegian  Rose sample has a thermal growth of  4,1 x 10-6 / ºC in a temperature range between  -20 ºC to +70 ºC


  Table 3.

Test-

piece

Abrasion in mm after

Weight loss in gram after

1000 RPM

2000 RPM

1000 RPM

2000 RPM

 

average

 

average

 

average

 

average

1

3,46

3,35

6,78

6,71

37,44

35,99

72,61

71,52

2

3,23

6,64

34,53

70,42

The tested Norwegian Rose sample has the following abrasion characteristic after ASTM D1242-87: 6,7 mm