Norwegian Rose bruddet 1958

Legg merke til blokken som blir delt opp med en gammel linesag.