OMNI Hotel i Hong Kong

Fra inngangspartiet på Omni Hotel i Hong Kong. Søylene kledd med
Norwegian Rose marmor