Produksjon og utstyr

Diamantwiresaging
Boring, deling og forming av marmorblokker
Oppmåling, veiing og håndtering.


Hjullastere

Gravemaskin
Boreutstyr