Saging ved ekstremt lav temperatur er ingen enkel oppgave

Saging  ved - 20

Når temperaturen synker under -20 er det kaldt både for utstyr og operatør