Skrifthugging var et fag som krevde nøye arbeid og tålmodighet.