BORING, DELING OG FORMING
AV MARMORBLOKKER

Stor nøyaktighet er nødvendig for at blokkene skal få en rettvinklet og korrekt form. Både lengde og
høyde må være innenfor oppgitte mål slik at blokkene passer inn og kan bearbeides i sager og slipe-
maskiner.

Splitting.jpg (15952 bytes) Handboring.jpg (14290 bytes)
Moderne hydraulisk borerigg Sømboring med luftdreven boreramme  Sømboring med håndholdt boremaskin. Lite brukt i dag