Leverandør av fasade til København

Da International Service Systems AS i 1991 skulle bygge nytt hovedkontor ble det valgt
Hermelin (Antique Fonce) fasadeplater med sandblåst overflate.
Råblokkene til produksjonen kom fra Norwegian Rose AS som da het Ankerske A/S, avd. brudd, Fauske.
Steinplatene ble produsert av Ankerske Naturstein AS som da het Ankerske A/S, avd. fabrikk, Fauske.

Alle platene ble produsert ferdige på Fauske, også med monteringshull for oppheng.