Veiing av blokker

Alle blokker blir oppmålt, veiet og merket før de blir lagt inn
i blokkelageret. Nøyaktighet på vekt +/- 50 kg.